Vi säkrar dina transporter!G:sons Åkeri

Gsons Åkeri ägs och drivs av familjen Gunnarsson, som allt sedan starten 1956 arbetat efter mottot att säkra dina transporter. Under resans gång har vi skaffat oss lång och bred erfarenhet. Med kunniga medarbetare och väl valda samarbetspartners är vi en partner att lita på. Vi är anslutna till Alltransport, Östergötlands största LBC, som vi också är delägare och leverantör till. Från vår transportledningscentral styr vi våra 35 fordon, som är skyltade i Alltransports färger. Genom Alltransport har vi tillgång till ytterligare 400 fordon. Åkeriet har i egen regi tillgång till lätta och tunga distributionsbilar, budbilar samt en specialanpassad kranbil.


G:sons Budbilar i Östergötland

Helägt dotterbolag sedan 2003. Med vårt engagemang och vår flexibla fordonspark kan vi lösa de flesta akuta behov. Vi har ett väl utbyggt distributionsnätverk och kan, till en fast kostnad, lösa behov av bud inom Östergötland och vårt närområde samma dag. Tack vare vår egna transportledningscentral med 25 egna bilar och övriga samarbetspartners i Sverige, kan vi ge dig ett snabbt svar på hur snabbt ditt bud kan genomföras inom hela Sverige. Det kallar vi bra systemintegrering. Kort sagt, vi säkrar dina transporter!

Ring oss för exakta tider och dagar som vi är på respektive ort.

Miljö

Miljö- och hållbarhetsfrågor är självklart viktiga för oss. Vi har en del miljöcertifieringar, men slår oss inte till ro med det. Därför lägger vi både tid och resurser på att bli bättre.

  • Vi är ISO certifierade genom vår lastbilscentral Alltransport. Miljöcertifierad enligt ISO 14001 och Kvalitetscertifierad enligt ISO 9001.
  • Vi har trafiksäkerhetscertifikat.
  • Vi har alkohol- & drogpolicy på G:sons åkeri och dess dotterbolag.
  • Vi är ca 60 anställda och har 50 fordon.
  • Vi jobbar ständigt med miljöförbättringar som exempelvis bränsle för att reducera utsläpp och utbildning i ECO-driving.