Visselblåsning

Visselblåsning, är en viktig mekanism som G:sons Åkeri har infört för att fånga upp och uppmärksamma potentiella oegentligheter. Syftet är att skapa en öppen och säker kanal där alla som misstänker missförhållanden kan rapportera. Det inkluderar inte bara anställda utan även affärspartners och andra intressenter.

Målet med detta initiativ är att tillhandahålla en trygg plats där personer kan lämna rapporter om bedömda allvarliga händelser eller förhållanden. Det är särskilt viktigt eftersom vissa situationer kanske inte lämpar sig för rapportering genom normala rutiner, antingen på grund av deras karaktär eller känsliga innehåll.